fr. Serafim Smensgård

fader Serafim Smensgård

Fader Serafim Smensgård är verksamhetsutvecklare [Director of Quality and Pedagogics] vid avdelningen för Östkyrkliga studier och Sankt Ignatios College och ansvarig för studenterna som studerar inom programmen Ikoner: konst och teologi samt Introduktion till Östkyrklig teologi. Serafim är även biträdande rektor [deputy rector] för det bysantinsk-ortodoxa seminariet under Jean Mansour. På Sankt Ignatios College undervisar han i pastoralteologisk pedagogik, homiletik och retorik. Serafim har studerat post-kollonial litteratur och moderna språk, samt Östkyrkliga studier. Vid sidan om läraryrket tjänstgör han som församlingspräst i den Östortodoxa kyrkan.

Tjänst

Academic Coordinator; Deputy Rectory of the Byzantine Seminary; Dean of Students Teacher

E-post

serafim.smensgard@sanktignatios.org

SV