fader Misha Jaksic

fader Misha Jaksic

Misha Jaksic är Stiftelsen Sankt Ignatios direktor för externa relationer. Med en folkhögskolelärarutbildning i botten – därefter utbildning till diakon vid Ersta diakonisällskap i Stockholm – vigdes han till ortodox präst 1997. Ett prioriterat område inom hans prästtjänst har varit utvecklingen av den ortodoxa kristna tron och livet på det svenska språket, inom en svensk och västerländsk kontext. Han har ett stort engagemang för samverkan mellan de ortodoxa kyrkorna, de kristnas enhet och interreligiös dialog och samverkan. Han är även engagerad i frågor som rör mänskliga rättigheter. 

Misha har en lång erfarenhet av ekumeniskt arbete och engagemang; sedan år 2002 har han varit ortodox ekumenisk samordnare på Sveriges kristna råd. Han är styrelseledamot i det Judisk-kristna samarbetsrådet och i Sveriges interreligiösa råd.

Som medarbetare i Sankt Ignatios hälsoteam – med ett pastoralt och själavårdande ansvar – är Mishas huvudfokus den personliga utvecklingen, som han beskriver som en andlig liturgisk-evolutionär utveckling mellan personens gudsavbild och gudslikhet, medan, den mer praktiskt, är en utvecklingsprocess i balansen mellan mänskliga rättigheter och mänskligt ansvar.

Roll

Direktor för externa relationer; medlem i hälsoteamet

E-post

misha.jaksic@sanktignatios.org

SV