Fader Gobran är föreståndare för det koptisk-ortodoxa seminariet och undervisar i flera kurser på College – Sankt Ignatios koptiskt-ortodoxa seminarium, bland annat liturgisk praktik och introduktion till Östkyrklig teologi.

Fader Gobran tog sin kandidatexamen 1999 i pedagogik och engelsk filologi vid Mansoura universitet i Egypten. Han har studerat teologi och klassisk grekiska och syriska samt arbetat med teologisk forskning vid klostret Sankt Demiana i Egypten mellan 1999 och 2004.

År 2005 flyttade Fader Gobran till Europa och arbetade på olika företag innan han prästvigdes av påve Tawadros II den 21 juni 2014. Ett år senare anslöt han sig till Sankt Ignatios team. Han har deltagit i ett flertal regionala och internationella konferenser som representant för den koptisk-ortodoxa kyrkan.

Ett av de områden som intresserar Fader Gobran är reformeringen av den koptisk-ortodoxa kyrkans utbildning.

Hans vision:”Upplysning föregår förvandling, alltså arbetar vi för ljuset som tränger undan mörkret.”

Hans motto:”Jag som var blind, kan nu se.” (Joh 9:25)

Roll

Föreståndare för det koptisk-ortodoxa seminariet; folkhögskolelärare

E-post

joseph.gobran@sanktignatios.org 

English