fader Haileyesus Alebachew

fader Haileyesus Alebachew

Fader Haileyesus Alebachew är lektor vid Sankt Ignatios College samt folkhögskolelärare vid Sankt Ignatios tewahedo-ortodoxa seminarier. 

Han undervisar i college-kurserna Den tidiga kyrkan samt Evangelierna och Paulus brev. Han undervisar även i språket ge’ez, liturgisk praktik samt zema vid Sankt Ignatios tewahedo-ortodoxa seminarium. Dessutom undervisar han i följande distanskurser: Dogmatik, kyrkohistoria, bibelstudium samt teologisk praktik. Han tjänar som präst i den etiopiska tewahedo-ortodoxa kyrkan Naka Holy Trinity Church i Stockholm. 

Fader Haileyesus Alebachew har en doktorandexamen i ge’ez-filologi, masterexamen i socialpsykologi och masterexamen i engelska vid Addis Ababa universitet i Etiopien. Han har även en kandidatexamen i teologi vid Holy Trinity Theological College, Addis Ababa. Han har kunskaper i zema, qene, qidasse och aquaquam genom studier vid den etiopiska tewahedo-ortodoxa kyrkans traditionella skolor. Han studerar för närvarande masterprogrammet i Östkyrkliga studier vid Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm). 

Fader Haileyesus menar att ”undervisning, speciellt teologisk, hjälper människor till en tydligare förståelse av deras samtida och framtida (jordiska och himmelska) liv”.             

Tjänst

Lektor vid Sankt Ignatios College och folkhögskolelärare vid Sankt Ignatios tewahedo-ortodoxa seminarier; tillhör avdelningskollegiet för östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)

E-post

haileyesus.molaw@sanktignatios.org

English