Swedish version coming soon

Tro och liv: Kyrkans tjänare

Överallt i den ortodoxa kyrkan i diaspora känner sig människor kallade att tjäna som präster, diakoner eller lärare, men saknar officiell utbildning till dessa tjänster. Med dessa tjänare i åtanke erbjuder vi en utbildning för tjänstgörande präster, diakoner och lärare.

Eftersom många av dessa tjänare på grund av sina arbeten har svårt att studera på heltid har vi byggt upp denna undervisning som en hybridkurs. Under första året sker större delen av utbildningen på campus, men kompletteras med online-undervisning. Under andra året sker den mesta utbildning online och en mindre del på campus. Det finns dessutom möjlighet att fortsätta studera på en högre nivå efter avklarad utbildning.

Kursen innehåller både en överblick av den ortodoxa tradition som alla ortodoxa kyrkor har gemensamt och en fördjupning i varje enskild students egen kyrkotradition, vilket inkluderar studier i den egna traditionens liturgiska språk. Under programmet andra år fokuserar utbildningen på praktisk liturgi för tjänstgörande präster och prästkandidater, medan fokus ligger på praktiska uppgifter och/eller pedagogik för diakoner och diakonkandidater. För diakoner eller diakonissor som vill bli föreståndare för äldreboende under överseende av kyrkan erbjuder vi en specialkurs (se Diakonissprogram). För församlingspedagoger och lärare ligger fokus på pedagogik under det andra året.

Programmet ges tillsammans med Teologiska Högskolan i Stockholm (EHS).

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 eller 2 år

Studietakt: Heltid (100%) eller deltid (50%)

Undervisningstyp: År 1 – campus och distans; år 2 – distans och vissa campusträffar.
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter:

Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Serviceavgiften för detta program är 600 SEK på termin för 1 år, och 400 SEK per termin för år 2.  

SV