Arkiv: Events

4 maj 2020

Postponed

Hidden treasures – the mysteries of faith in the paintings of a medieval Ethiopian cave church.
Stockholm School of Theology – Postponed till Autumn 2020
16 juli 2020

Postponed

Den femte årliga teologiska konferensen: Offentlig ecklesiologi – de ortodoxa kyrkorna
Sankt Ignatios tewahedo-ortodoxa seminarium, Tysslinge 11, Södertälje
SV
EN SV