Swedish version coming soon

Dr Miriam Lindgren Hjälm | Texts, Readers, and the Church: Biblical Studies in Eastern Christianity | Offentlig online-föreläsning

Den sista föreläsningen i Sankt Ignatios offentliga föreläsningar 2020 kommer att hållas av Dr Miriam Lindgren Hjälm torsdagen den 3 december, kl 13.00, under titeln: “Texts, Readers, and the Church: Biblical Studies in Eastern Christianity.” Dr Hjälm kommer i sin föreläsning att diskutera relationerna (och de inbördes förhållandena) mellan historisk kritik och litteraturkritik, receptionsteori och hermeneutik. Hon kommer att argumentera för att dessa discipliner borde få lika stort utrymme inom bibelvetenskapliga studier för att göra rättvisa åt både texternas komplexitet och dess läsare.  

På grund av corona-pandemin hålls seminariet enbart online.

Föreläsningen är obligatorisk för studenter som läser Pastoral-pedagogiska programmet och Församlingspedagog-programmet, men vi uppmanar alla studenter att delta. 30 minuter innan start finns en länk i Canvas epost till föreläsningen.

Föreläsningen är offentlig och tillgänglig för alla som vill delta. Vänligen fyll i formuläret nedan om du vill se föreläsningen online och skicka den till oss tillsammans med din epost-adress. Vi skickar en zoom-länk 30 minuter innan föreläsningen börjar.

Här är en länk till formuläret.

Vi räknar också med att föreläsningen senare kommer att finnas tillgänglig på Sankt Ignatios College offentliga Youtube-kanal. 

Vår förhoppning med dessa föreläsningar är att bredda den allmäna kunskapen kring Östkyrkliga studier och visa något av den variation och dynamik som präglar undervisningen och forskningen på Sankt Ignatios. Vi är mycket exalterade av det vi gör och vill gärna dela med oss vår glädje till andra! Vi vill att du ska känna dig välkommen att ta del av vårt abete även om du inte är student hos oss, eller studerar på hel- eller deltid. Vi hoppas framförallt att dessa föreläsningar ska inspirera och skapa intresse hos er som funderar på att studera den kristna traditionen, och då främst i ett ortodoxt perspektiv. Vi ser fram emot att få dela denna möjlighet med dig.

SV