Swedish version coming soon

Doktorandprogram (TD) i östkyrkliga studier

Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) har möjlighet att erbjuda utbildning och vägledning på doktorandnivå, och rusta doktorandkandidater inför forskning i östkyrkliga studier. Programmet motsvarar 240 högskolepoäng och kan studeras på hel- eller deltid. Utbildningen fokuserar på ett av tre områden: Östkyrkliga studier inom historia och samtid; internationella relationer och ekumenik; religion, konst och demokrati.

Östkyrkliga studier inom historia och samtid utgår från en historisk-kritisk syn på östkyrkan utifrån olika perspektiv: bibliska, patristiska, liturgiska och ecklesiologiska.

Internationella relationer och ekumenik fokuserar på kyrklig diplomati, inomkyrkliga relationer, kyrkoorganisation, omvärldsrelationer och på hur kyrkan ser sig själv i det offentliga rummet.

Religion, konst och demokrati innehåller fördjupande studier i olika kristna, politiska teologier, sekulära ideologier och moderna/samtida filosofier. Studenter som väljer detta område har möjlighet att studera östkyrkans bidrag till dessa områden och hur de i sin tur har påverkat östkyrkans lära och liv. Områden erbjuder också fördjupning i konst, dess estetiska, teologiska och ideologiska dimensioner, inom området för östkyrkliga studier.

Doktorandkandidater inom östkyrkliga studier ingår i ett större nätverk som omfattar länder både inom norden och internationellt, vilket ger möjlighet för kortare utbyten med andra institutioner.

Sökande måste ha en examen inom högre studier (master eller motsvarande) med fokus på östkyrkliga studier, samt en välgenomtänkt forskningsplan.

Förutom studenter med stipendiefinansiering kan Teologiska Högskolan Stockholm motta kvalificerade sökande som har en stark akademisk utbildning och som kan uppvisa att de på egen hand eller med hjälp av en sponsor, till exempel en anställning, kan finansiera sina doktorandstudier.

För information om ansökningstider, vänligen kontakta verksamhetschef Anne-Christine Lindvall (anne-christine.lindvall@ehs.se).

Du hittar mer information om programmet här.

Snabbfakta

Längd: 4 år (heltid) eller 8 år (deltid), 240 hp
Studietakt:

Heltid eller deltid

Studietider: Dagtid
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Bromma
Nivå:

Högskola

Arrangör: Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

Utbildningskraven för doktorandprogrammet revideras årligen och kommer att publiceras på vår hemsida när nya platser finns tillgängliga.

English