Swedish version coming soon

Diakonissprogram

I den tidiga kyrkan fanns en etablerad tjänstgöring för diakonissor. Under en tid föll tjänsten i glömska i vissa delar av den kristna kyrkan, men i östkyrkan har tjänsten fått ett uppsving. Den grekiska ortodoxa kyrkans heliga synod återinförde diakonisstjänsten 2004, och innan dess återinfördes den av den koptiska ortodoxa kyrkan, vilket följdes av den grekiska ortodoxa kyrkan i Alexandria.

För första gången håller Sankt Ignatios en tvåårig utbildning för diakonissor, med fokus antingen på välgörenhets eller pedagogiskt ledarskap. Under det första året studerar diakonisskandidater tillsammans med prästkandidater. Under det andra året väljer studenter en av två inriktningar: antingen välgörenhets eller pedagogiskt ledarskap. Pedagogiskt ledarskap fokuserar på söndagsskola och ungdomsledarskap medan välgörenhetsledarskap fokuserar på förvaltning av äldreboende, hjälpcenter för hemlösa och annat välgörenhetsarbete, som till exempel internationell välgörenhet. I en del av utbildningen tittar vi närmare på diakonissans historia, dess källor, ordinationsriter, dess bibliska bakgrund samt på samtida diskussioner kring återinförandet av tjänsten.

Programmet ges tillsammans med Teologiska Högskolan i Stockholm (EHS).

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år

Studietakt: Deltid

Undervisningstyp: År 1 – campus och distans; år 2 – distans och vissa campusträffar.
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Serviceavgiften för detta program är 600 SEK på termin för 1 år, och 400 SEK per termin för år 2. 

SV