Swedish version coming soon

Diakonala utbildningsprogrammet i tewahedotraditionen

Detta program förser deltagarna med den kunskap, vägledning och struktur som är nödvändig för den intellektuella och personliga utveckling som krävs för en tjänst som diakon i den ortodoxa tewahedokyrkan. Denna treåriga kurs hålls på tigrinja och amarinja och kräver ingen kunskap i svenska eller engelska men den kan kombineras med Allmän kurs och där kommer engelska och svenska att användas.

I programmet ingår utbildning i ge'ez och zema för sakramental och liturgisk användning samt åtta moduler som läses över två år, (år 1:) dogmatik, kyrkohistoria I, bibelvetenskap och patristik; (år 2:) kyrkohistoria II, kyrkorätt och administration, ecklesiologi och homiletik. De som genomgår programmet kommer att utveckla de kunskaper och få de erfarenheter som krävs för att de ska kunna tjäna kyrkan i diakonala och liturgiska uppgifter.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2–3 år

Studietakt: Deltid (50%) eller heltid (100%)

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Tigrinja och svenska eller amarinja och svenska
Studieplats: Campus Södertälje

Nivå: Seminarienivå som kan kombineras med Allmän kurs

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Heltidskurser på campus: 1200 kr per kurs/termin. Deltidskurser på campus (50%): 600 kr per kurs/termin.

SV