Swedish version coming soon

Program för vigning till diakon i Tewahedo-traditionen

Detta program är framtaget för att förbereda studenter till att bli diakoner i den ortodoxa twahedo-traditionen. Kursen är två-årig och undervisningen sker på amarinja och tigrinja. 

Kursen inkluderar undervisning i Zema för sakramental och liturgisk gudstjänst, samt åtta kompletterande områden: dogmatisk teologi, kyrkohistoria I, bibelstudier, patrologi (år 1) och kyrkohistoria II, kanonisk lag och kyrklig administration, ecklesiologi samt homiletik (år II).

De som genomför programmet kommer att ha goda kunskaper och vara väl förberedda för arbetet som diakon. 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år

Study pace: Heltid

Studietider: Dagtid, vissa helger & kvällar
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Tigrinja och amarinja
Studieplats: Tewahedo-seminariet, Tysslinge
Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV