COVID-19 uppdateringar

Corona-viruset orsakar just nu stor oro och osäkerhet för många människor i Sverige och på många andra håll i världen. Vi håller oss dagligen uppdaterade om situationen och kommer att ta beslut och hålla de rekommendationer som myndigheterna beslutar om. 

Antalet bekräftade fall har börjat öka igen. Därför träder följande policy i kraft med omedelbar verkan:

 1. Alla högskolekurser startar online oavsett om det är en campuskurs eller onlinekurs.
 2. Folkhögskolekurser som är en del av våra program (pastoralpedagogiska programmet) startar på campus.
 3. Övriga särskilda kurser som inte är en del av de långa programmen startar online.
 4. Allmän kurs startar i en mixad form, med både campus- respektive onlineinslag.
 5. Alla kurser som inte är onlinekurser går över till campusundervisning från och med den 1 oktober.
 6. Seminarier: Det är fortsatt inte tillåtet med utomstående besökare. Enbart de som bor i seminariet får vistas där.

  Om någon har förkylnings- eller influensasymptom i seminarierna skall denne isoleras inom seminariet och efter 48 timmar skall denne göra ett coronatest. 

  Om någon testar positivt inom seminariet skall seminariet stängas ner åtminstone sju dagar och inga externa kontakter får då ske. Vid symptom som varar mer än 24h ska ett coronatest alltid göras. På den femte dagen bör ett test tas även om symptom inte utvecklas. Studeranden och/eller lärare informerar ansvarig föreståndare som informerar rektor. Underlåtelse att följa dessa regler innebär att man relegeras från fortsatta studier på skolan.

 7. Stanna hemma om du har symptom. Testa dig. Detta gäller även om du är vaccinerad. Om du testar positivt för covid19 så bör du vara hemma i minst sju dagar, inklusive två feberfria dagar i slutet. Om du testar positivt bör du informera kansliet.
 8. Om du bor med någon som har covid19 så måste du följa informationen från sjukvården. Normalt ska du stanna hemma i minst 7 dagar för att se om du utvecklar symptom, och testa dig om du har symptom som varar mer än 24h. Även om du inte utvecklar symptom bör du testa dig efter 5 dagar. Räkna från den dagen personen i hushållet tog sitt test. 
 9. Tvätta händerna ofta i varmt vatten och två i minst 20 sekunder. Använd handsprit.
 10. Hosta i armvecket och undvik röra ansiktet.
 11. Håll distans. Stå i inte i korridorer om du inte kan hålla distans.
 12. Praktisera social distansering

Följ råden på 

Folkhalsomyndigheten

1177

SV