COVID-19 uppdateringar

Corona-viruset orsakar just nu stor oro och osäkerhet för många människor i Sverige och på många andra håll i världen. Vi håller oss dagligen uppdaterade om situationen och kommer att ta beslut och hålla de rekommendationer som myndigheterna beslutar om. 

De åtgärder som Södertälje kommun har infört har varit effektiva, men siffrorna är fortfarande höga. Därför har vi beslutat att vi från och med den 30 oktober och fortsatt bedriver all undervisning online tills vidare. All personal och alla studenter ska om möjligt arbeta hemifrån. Seminarierna avbryter karantänen från och med den 18 januari på eftermiddagen. Inga besökare är dock tills vidare tillåtna att besöka seminarierna.

Följande policy gäller därför tills vidare:

 1. Kansliet fortsätter att vara stängd.
 2. Alla möten bör hållas digitalt.
 3. All undervisning skall ske digitalt.
 4. Seminarier. Seminariekarantänen upphör att gälla den 18:e januari efter lunch. Men inga utomstående besökare är tillåtna.

  Om någon har förkylnings- eller influensasymptom i seminarierna skall denne isoleras inom seminariet och efter 48 timmar skall denne göra ett Coronatest. Om någon testar positivt inom seminariet skall seminariet stängas ner åtminstone sju dagar och inga externa kontakter får då ske. Studeranden och/eller lärare informerar ansvarig föreståndare som informerar rektor. Underlåtelse att följa dessa regler innebär att man relegeras från fortsatta studier på skolan.

 5. Stanna hemma om du har symptom. Testa dig. Om du testar positivt för covid19 så bör du vara hemma i minst sju dagar, inklusive två feberfria dagar i slutet. Om du testar positivt bör du informera kansliet.
 6. Om du bor med någon som har covid19 så måste du följa informationen från sjukvården. Normalt ska du stanna hemma i minst 7 dagar för att se om du utvecklar symptom, och testa dig på den femte dagen. 
 7. Tvätta händerna ofta i varmt vatten och två i minst 20 sekunder. Använd handsprit.
 8. Hosta i armvecket och undvik röra ansiktet.
 9. Håll distans. Stå i inte i korridorer om du inte kan hålla distans.
 10. Inga resor i tjänst är tillåtna utanför Sverige. När det ändras får ni mer information om detta. 

Följ råden på 1177.se.

SV