Välkommen till Sankt Ignatios koptisk-ortodoxa seminarium

Avståndet kan tyckas vara långt mellan det antika egyptens kloster och kyrkor och en hektiskt stad som Södertälje, men seminariet delar den betoning på bön, kontemplation och gudstjänst som de avlägsna förfäderna hade

Det koptiska seminariet grundades 2015 med välsignelse av påve Tawadros II, som besökte Sverige det året för att ta emot Sankt Ignatios orden. Under Fader Joseph Gobrans ledarskap, och med den koptiska biskopen i Skandinavien, Hans nåd Anba Abakirs välsignelse, har seminariet växt från att ha tre studenter vid starten, till över 150 studenter år 2019. Seminariet har även nått studenter utanför Skandinavien. År 2019/2020 startade vi ett seminariet i Wien, som är sammankopplat med det svenska seminariet, och vi har haft studenter från Storbritannien och Egypten som läst våra kandidat-, master- och doktorandprogram. Vi har högt anseende i koptiska sammanhang, vilket bland annat beror på det omfattande forskningsprojekt som vi driver tillsammans med det koptiska patriarkatet.

Livet i det koptiska seminariet

I det koptiska seminariet förbereds studenten inte enbart till att bli präst, utan även till att bli en kyrkoledare och lärare som kan inspirera sin församling genom att visa vad det betyder att vara en aktiv kristen inom kyrkan, Kristi kropp. Av denna anledning finns det mycket att göra i det dagliga livet i seminariet. Varje dag börjar och avslutas med bön (laudes och vesper), mellan dessa böner fylls dagarna av resor, föreläsningar, textläsning, skrivningar, firandet av liturgin, diskussioner med andra studenter och deltagande i seminariets dagliga liv (matlagning och städning!). Miljön i seminariet ger en känsla av monastiskt liv, vilket präglas av tystnad, frid, utbildning, bön och arbete. En miljö som skapar ett närande och tryggt hem för studenterna. Seminariet är benäget i Södertälje.

Hitta hit

Seminariets adress är:
Byggmästaregatan 6
152 41 Södertälje