Swedish version coming soon

Sankt Ignatios koptisk-ortodoxa seminarium

Från 2015 till 2022 var Sankt Ignatios värd för en koptisk-ortodoxt seminarie. Seminariet är för närvarande inte aktivt och kan eventuellt omorganiseras i framtiden. De koptisk-ortodoxa studenterna som för närvarande studerar det Pastoralpedagogiska programmet har inkluderats i det gemensamma internatet tillsammans med studenter från syrisk-ortodoxa och bysantinska traditioner.

Hitta hit

Seminariets adress är:
Byggmästaregatan 6
152 41 Södertälje

English