Swedish version coming soon

Koptisk kyrkomusik

I denna kurs får deltagarna en introduktion till historien och användningen av traditionella hymner i den koptiska kyrkan, och de uppmuntras att delta i och förespråka sitt kulturella och religiösa arv. Kursen hjälper deltagarna att tänka systematiskt kring hur de koptiska hymnerna ska förstås och läras ut. De kommer att lära sig hymnernas melodier, den koptiska liturgins teologiska uttryck, strukturen i de liturgiska texter som är kopplade till olika sakrament, samt liturgisk och teologisk terminologi.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50 %)

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Arabiska, engelska och svenska

Nivå: Förberedande/Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola:Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin 

SV