fbpx

Klassisk syriska

Denna kurs är en introduktion i klassisk syriska, det språk som de syriska kyrkofäderna talade och skrev. Många centrala teologiska och andliga verk har skrivits på syriska.

Studenterna kommer att få lära känna alfabetet, grammatiken och satsläran. De kommer att lära sig enkla formuleringar för dagligt bruk. De kommer att introduceras för syrisk-ortodoxa texter på en enkel nivå och lära sig förstå och översätta dem.

Västsyriskt uttal används genomgående i kursen men elever tillåts att även använda andra uttal.

Ladda ner kursplanen här:

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50 %)

Studietider: Helger och kvällar
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Studieplats: Campus Södertälje
Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Deltidskurser på campus (50%): 600 kr per kurs/termin

SV
EN SV