Charbel Rizik

Charbel Rizik undervisar i kursen Introduktion till det liturgiska året i den syrisk-ortodoxa kyrkan.
Charbel är munk i den syrisk-ortodoxa kyrkan och tillhör Korsets kloster i Nyköping. Charbel har studerat teologi, filosofi samt syrisk lingvistik och filologi i Sverige. Han har tidigare studerat syriska, liturgi och patristik vid Saint Ephrem Theological Seminary i Saidnaya, Damaskus där han även undervisade 2018–2019. Han är doktorandkandidat i Comparative theology vid Paderton universitet i Tyskland där hans ämne är profetologi och kristologi i Koranen i ljuset av senantikens texter och traditioner.

Han intresserar sig speciellt för ämnen som patristik, syriska språket samt Koranen. Charbel har publicerats i Syriac Orthodox Patriarchal Journal och deltagit i de översättningar av Jakob av Serug som publicerats av SOKU & SOUF och Artos. Charbel har även översatt en homilia av Narsai (under utgivning) som en del av ett internationellt akademiskt arbete där samtliga Narsais predikningar översätts. För närvarande arbetar Charbel som redaktör för en antologi som samlar artiklar från en konferens som hölls i Paderton University i Tyskland, där syrisk-ortodox teologi sätts i dialog med islam och judendom.

Charbel menar att utbildning är en central del i vad som formar en person, inklusive personens andliga liv. Det är en viktig del för att människan ska bli det hon är kallad till: att bli Guds avbild.

Tjänst

Folkhögskolelärare; tillhör avdelningskollegiet vid Teologiska högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) 

E-post

charbel.rizk@sanktignatios.org

SV