fbpx

Dags för ansökan till doktorandstudier i östkyrkliga studier 2021

Med extern finansiering

Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) erbjuder plats för en doktorand i östkyrkliga studier. Programmet är på 240 högskolepoäng och kan läsas på heltid under fyra år, eller på deltid under åtta år. Studenten kan välja en av tre spår: 

Östkyrkliga studier undersöker den östliga kyrkan historisk-kritiskt ur olika perspektiv: bibliskt, patristiskt, liturgiskt och ecklesiologiskt. Programmet är framtaget för framtida kyrkoledare, teologiska akademiker eller andra teologiska tjänster på till exempel stiftsnivå.

Internationella relationer och ekumenik fokuserar på kyrklig diplomati, inter-kyrkliga relationer, kyrkostrukturer, externa relationer och på kyrkans självförståelse i det offentliga rummet. Programmet vänder sig till framtida kyrkoledare, lärare i teologiska seminarier eller andra utbildningsinstitutioner, och till andra kyrkoledare på nationell nivå.

Religion, konst och demokrati undersöker kristen politisk teologi, sekulära ideologier, och samtida filosofiska inriktningar. Studenten som väljer detta spår kommer att studera östkyrkans bidrag till dessa områden och hur dessa områden i sin tur påverkat den kristna östkyrkans teologi och praktik. Studenten undersöker också konsten, dess estetik och dess teologiska och ideologiska dimensioner i ljuset av den kristna östkyrkan.

Doktorandstudenter vid Teologiska Högskolan i Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är del i ett större nordiskt och internationellt nätverk.

A. Allmäna ansökningskrav 

  • Ett- eller tvåårig master. Sökande kan bli antagna utan en masterexamen om han/hon på annat sätt kan visa upp motsvarande kunskaper och erfarenhet. 
  • Mycket god engelska, både i tal och skrift.

B. Allmäna antagningsrekommendationer

  • Kandidatexamen i teologi, eller inom ett närliggande område.
  • En avhandling på masternivå inom området för östkyrkliga studier.
  • God kunskap om kristen teologi och historia.
  • Erfarenhet och arbete inom ekumenik eller inter-religiösa relationer.

C. Finansiell lämplighet

Den sökande måste skriftligen kunna visa upp en finansiell plan som garanterar möjlighet till studier i minst åtta år för deltidsstudier och fyra år för heltidsstudier. Detta kan till exempel göra via en arbetsgivare som låter kandidaten jobba deltid samtidigt som den utför sina doktorandstudier.

Alternativt visar den sökande stipendier eller besparingar som täcker hela studietiden.

D. Campuskrav

  • Kandidaten måste kunna tillbringa de första tretton månaderna av studietiden i Stockholm och sedan tillbringa en hel månad varje år i Sverige under resterande studietid.

Ansökan till doktorandstudier görs i ett formulär som tillsammans med mer information om utbildningen kan erhållas genom att kontakta kursansvarig för östkyrkliga studier, Anne-Christine Lindvall (anne-christine.lindvall@ehs.se)

Beslut om lämplighet tas av rektorn vid akademin tillsammans med ansvarig professor.

Deadline för ansökan: 31 maj 2020.

Antagning: Antagningsrådet tillkännager antagningen den 21 september.

Kursstart: Programmet startar i Sverige den 1 mars 2021.

SV
EN SV