Välkommen till Sankt Ignatios bysantinsk-ortodoxa seminarium

Det bysantinska seminariet undervisar studenter från flera olika ortodoxa traditioner. Det är en plats där konst, musik och teologi samarbetar för att ära Gud

Det bysantinska seminariet erbjuder studenter en grundlig och kritisk förståelse av olika ortodoxa traditioner – grekiska och slaviska – baserad på gedigna akademiska studier i pastoral metodik. Studenterna får lära sig hur man kommunicerar evangeliet (predikan och undervisning), hur man sköter kontakten med församlingsmedlemmar (pastoral omsorg), och hur man celebrerar liturgin. Vi erbjuder även studier inom de mer estetiska aspekterna av den bysantinska ortodoxa traditionen, som liturgisk musik och ikonmåleri. Seminariet har sin hemvist i ett vackert hus i Södertälje. Här delar studenterna sina dagliga liv, diskuterar sin tro och ber tillsammans. Utbildningsföreståndaren bor tillsammans med sina studenter i seminariet och är ansvarig för det andliga ledarskapet.

Livet i det bysantinska seminariet

Dagen börjar innan de flesta lamporna tänds i grannskapet i Södertälje. Klockan halvsju är de personlig bön innan vi möts för gemensam andakt klockan sju. Efter frukost beger sig studenterna – andligen och fysiskt närda – till centrala Södertälje eller till Stockholm för sina studier. På kvällen möts vi igen för att äta kvällsmat innan vi avslutar dagen med gemensam kvällsbön. För dem som är kvar på seminariet under dagtid erbjud böner under dagen.

Kommuniteten möts varje måndag för att samtala om olika ämnen som rör seminariet och livet tillsammans. Under dessa träffar välkomnar vi förslag och idéer från studenterna. Seminariets föreståndare är närvarande för att hjälpa och stötta studenterna.

Vi tror att vi – genom Guds nåd – har skapat en trygg och stöttande kommunitet där studenter som befinner sig långt borta från sina hemförsamlingar och kyrkor kan känna sig trygga och uppskattade så att de kan finna frihet att följa sitt kall till tjänst i Kristi kyrka.

Hitta hit

Seminariets adress är:
Byggmästaregatan 6
152 41 Södertälje