fbpx

Bysantinsk kyrkomusik

Kyrkomusik är en viktig del i den ortodoxa kyrkans gudstjänst. Denna kurs är en introduktion i det praktiska studiet av den bysantinska musiktraditionen. Huvudfokus ligger på att lära sig sjunga de traditionella åtta tonerna och andra hymner i den gudomliga liturgin inom både slavisk och grekisk typikon (gudstjänstordning).

Ladda ner kursplanen här:

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (25 %)

Studietider: Kvällar
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Svenska och engelska
Studieplats: Södertälje
Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Deltidskurser på campus (25%): 300 kr per kurs/termin

SV
EN SV