Swedish version coming soon

Bysantinsk kyrkomusik och liturgi

Kyrkomusik spelar en central roll i den ortodoxa mässan. I denna kurs i bysantinsk kyrkomusik kommer deltagarna att utveckla sina förmågor för att kunna bli kompetenta musikledare. Deltagarna kommer att studera röstprestanda, bysantinsk notation, hymnerna i den liturgisk boken Octoëchos, de stora festhymnerna, användning och tillämpning av Typikon och den grundläggande papadic-repertoaren. Deltagarna kommer även att undervisas i den heliga liturgin och Horologion-gudstjänster, mässans historia och utveckling samt tolkning av symbolismen i mässan, med särskilt fokus på de sjungna delarna i liturgin.

Octoëchos ligger som grund för de teoretiska och praktiska aspekterna av den bysantinska sångens åtta lägen. Varje läge studeras i förhållande till den korta Anastasimatarion, det vill säga uppståndelsehymnerna under lördagsnattens vesper och söndagsmorgonens Orthros i deras korta form. När alla Octoëchos-stegen är studerade kommer deltagarna att ha goda kunskaper i de åtta lägenas former (heirmologic och grundläggande sticheraric). När kursen är avslutad kommer deltagarna att kunna sjunga från notblad tillsammans med erfarna sångare.

Kursen är indelad i fyra segment:

  • I del 1 kommer deltagarna att studera röstprestanda och bysantinsk notation.
  • I del 2 kommer deltagarna att studera uppståndelsehymnerna ur boken Octoëchos.
  • I del 3 kommer deltagarna att studera de stora festhymnerna.
  • I del 4 kommer deltagarna att studera användning och tillämpning av Typikon och den grundläggande papadic-repertoaren.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år

Studietakt: Deltid (50 %)

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Arabiska och svenska

Nivå: Förberedande

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (50%): 400 kr per kurs/termin

SV