Swedish version coming soon

Bioetik och teologi (Folkhögskola)

Kursen kommer inte att hållas under året.

Vi lever i en tid präglad av ständig teknologisk utveckling, vilket lovar framsteg inom vetenskap och medicin. Men det är en utveckling som även föder nya etiska dilemman som kräver engagemang och övervägningar utifrån olika perspektiv. Utifrån ortodox kristen hermeneutik kommer denna kurs att undersöka hur den teologiska tanken (phronema) och det teologiska samtalet kan bidra till att närma sig områden som mänsklig värdighet och sårbarhet inom det samtida, mångfaldiga området bioetik.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 termin

Studietakt: Deltid (25%)

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Engelska

Nivå: Seminarienivå

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Förutom de krav som finns i kursbeskrivningen så förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter:Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift vid Sankt Ignatios Folkhögskola: Studenter måste betala en serviceavgift. Distanskurser (25%): 200 kr per kurs/termin

SV