Swedish version coming soon

Bioetik och teologi (EHS)

Vi lever i en tid präglad av ständig teknologisk utveckling, vilket lovar framsteg inom vetenskap och medicin. Men det är en utveckling som även föder nya etiska dilemman som kräver engagemang och övervägningar utifrån olika perspektiv. Utifrån ortodox kristen hermeneutik kommer denna kurs att undersöka hur den teologiska tanken (phronema) och det teologiska samtalet kan bidra till att närma sig områden som mänsklig värdighet och sårbarhet inom det samtida, mångfaldiga området bioetik.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 termin, 7,5 hp

Studietakt: Deltid (25%)

Undervisningstyp: Distans
Undervisningsspråk: Engelska

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

Sökande måste ha fullgjord gymnasieutbildning och uppvisa goda kunskaper i engelska. Inträdeskraven för studier på kandidatnivå i Sverige motsvarar engelska nivå 6 på gymnasienivå. Studenter som kommer från andra länder än Sverige och studenter som inte kan verifiera goda kunskaper i engelska, behöver göra ett internationellt godkänt prov, som TOEFL IELTS eller motsvarande.
För mer information besök: www.universityadmissions.se

Avgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på  https://ehs.se/tuition-fees.

 

SV