Swedish version coming soon

Program för kandidatexamen (TK) i östkyrkliga studier

Detta är ett treårigt kandidatprogram som ger studenterna en grundläggande förståelse för ortodox teologi och tradition, ger dem studievana samt lär dem hur de ska formulera sig i ett akademiskt sammanhang. Programmet introducerar ämnen som kyrkohistoria, liturgik, eckleisiologi, patristik och bibelstudier, med extra fokus på östkyrkorna. Under det tredje året kommer studenterna att få en introduktion i forskningsmetodik för att sedan skriva en erforderlig avhandling.

Under det första året sker studierna i Södertälje medan de följande två åren läses på Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm). Där erbjuds en rik variation av valmöjligheter för studenterna och en möjlighet att i en avhandling fördjupa sig inom ett specifikt område.  

Eftersom programmet är uppbyggt av flera olika delar så är det möjligt att avsluta utbildningen vid ett senare tillfälle genom att skjuta fram en eller flera delar. Detta ger möjlighet till flexibilitet för dem som kombinerar studier och arbetsliv. 

Du hittar mer information om programmet här.  

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 3 år, 180 hp

Studietakt:

Heltid (100 %, 3 år) eller

deltid (50 %): år 1 & 2 heltid (100 %); år 3 och 4

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus eller online
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje (år 1) & Campus Bromma (år 2–3)

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

Sökande måste ha fullgjord gymnasieutbildning och uppvisa goda kunskaper i engelska. Inträdeskraven för studier på kandidatnivå i Sverige motsvarar engelska nivå 6 på gymnasienivå. Studenter som kommer från andra länder än Sverige och studenter som inte kan verifiera goda kunskaper i engelska, behöver göra ett internationellt godkänt prov, som TOEFL IELTS eller motsvarande.
För mer information besök: (www.universityadmissions.se)

Kursavgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på https://ehs.se/tuition-fees

English