Swedish version coming soon

Program för kandidatexamen (TK) i östkyrkliga studier

Detta är ett treårigt kandidatprogram som ger studenterna en grundläggande förståelse för ortodox teologi och tradition, ger dem studievana samt lär dem hur de ska formulera sig i ett akademiskt sammanhang. Programmet introducerar ämnen som kyrkohistoria, liturgik, eckleisiologi, patristik och bibelstudier, med extra fokus på östkyrkorna. Under de första året läser studenterna ett antal obligatoriska kurser som ger dem en gedigen grund i bibliska, teologiska, historiska och liturgiska ämnen. Under det första året sker studierna i Södertälje medan de följande två åren läses på Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm). Där erbjuds en rik variation av valmöjligheter för studenterna och en möjlighet att i en avhandling fördjupa sig inom ett specifikt område.  

Eftersom programmet är uppbyggt av flera olika delar så är det möjligt att avsluta utbildningen vid ett senare tillfälle genom att skjuta fram en eller flera delar. Detta ger möjlighet till flexibilitet för dem som kombinerar studier och arbetsliv. 

Du hittar mer information om programmet här

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 3 år, 180 hp

Study pace: Heltid

Studietider: Dagtid
Undervisningstyp: Campus (de första 60 högskolepoängen kan kan läsas på campus eller online)
Undervisningsspråk: Engelska
Studieplats: Campus Södertälje (år 1) & Campus Bromma (år 2-3)

Nivå: Högskola

Arrangör: Teologiska Högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm)
Krav:

För sökande krävs genomförd gymnasieutbildning. För mer information, se
www.universityadmissions.se
Ansökan måste kunna uppvisa goda kunskaper i engelska. Information om inträdeskraven för studier på kandidatnivå i Sverige finns här:
www.universityadmissions.se

Kursavgifter: Studier vid Teologiska högskolan Stockholm (Enskilda Högskolan Stockholm) är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Information om kursavgifter för internationella studenter finns på https://ehs.se/tuition-fees

SV