Arkimandrit Jean Mansour

Arkimandrit Jean Mansour

Arkimandrit Jean Mansour är föreståndare för det bysantinsk-ortodoxa seminariet och undervisar i följande kurser: Retorik och homelitik fortsättning A och B; grekiska språket fortsättning A och B; patristisk exegetik; liturgisk praktik; Bibelns böcker; diakonal tjänst samt introduktion till Östkyrkans teologi. Jean Mansour har arbetat hos Sankt Ignatios sedan 2016.

Fader Jean är född i Libanon. 1997 anslöt han sig till ett kloster, blev munk 2003 och ordinerad präst 2004. Han har tjänstgjort som församlingspräst och som kyrkoherde i norra Libanon. Sedan 2014 är han kyrkoherde i Sverige och Skandinavien (Antiokias ortodoxa kyrka i Skandianvien).

Han har en kandidatexamen i teologi och har läst kristen ortodox teologi i Paris. Han har författat ett flertal akademiska artiklar (på arabiska och franska) och brinner för att utbildningen av präster och kyrkoledare ska hålla god kvalitet. Hans mål är att förse framtidens ledare med en ökad förståelse för ortodox kristendom som de i sin tur kan förmedla via ett modernt teologiskt språk. Han intresserar sig mycket för hur ortodoxa traditioner kan bibehållas och förstärkas i västvärlden.

Fader Jean tror att den globala utmaningen ligger i att hitta balans mellan praktik och teori, mellan doxa och praxis. Han längtar efter att kyrkan ska förstå och förnya sin tradition så att den kan berika världen. 

Hans motto är: ’Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig?’ svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom.” (Apg 8:31) 

Tjänst

Föreståndare för det bysantinsk-ortodoxa seminariet; folkhögskolelärare

E-post      

jean.mansour@sanktignatios.org           

SV