Allmän kurs - Yrkesförberedande (100%)

Ett program för den som vill förbereda sig för studier på yrkesvux (yrkesutbildningar inom komvux). Du fokuserar framförallt på en ökad kunskap i svenska som andraspråk och hur det svenska samhället fungerar.

Kurser:

  • Svenska 1/ svenska som andraspråk 1
  • Matematik 1
  • Samhällskunskap 1a1
  • Religious Studies 1
  • English 5 (Optional)

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-2 år
Studietakt:

Heltid (100%)

Undervisningsspråk: svenska; deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med arabiska eller amarinja som modersmål.
Studieplats: Campus Södertälje
Nivå:

Yrkesförberedande (SeQf Level 4)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Svensk grundskola eller Allmän kurs grund på folkhögskola

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

Kursstarter under läsåret 2022/2023:18 augusti 2022 och 9 januari 2023

SV