Allmän kurs – Tewahedoprofil

En kurs för dem som inte har avgångsbetyg från svensk grundskola eller som har studerat på en lägre nivå i sitt hemland. Här förbereds deltagarna för studier på Allmän kurs på en yrkesförberedande eller högskoleförberedande nivå. Vi fokuserar framför allt på en ökad kunskap i svenska som andraspråk på grundläggande nivå, och på hur det svenska samhället fungerar.

På denna kurs läser man även ämnen inom tewahedo-traditionen som Begäna samt körkortsteori och entreprenörsskap.

Kurser:

Svenska grund / Svenska som andraspråk grund 
Samhällskunskap grund
Matematik grund
Engelska grund

På denna kurs laser man också ämnen inom Tewahedo-traditionen som Begäna samt körortteori och entreprenörsskap.

Nivå: Gymnasieförberedande

Kursstarter 2021: 17 augusti 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-3 år
Studietakt:

Heltid (100%)

Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: Svenska; deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med amarinja som modersmål.
Studieplats: Förrådsvägen 10, Huddinge
Nivå:

Grundnivå (SeQf nivå 2)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Det finns inga formella behörighetskrav till Allmän grundkurs; en studieplan skapas utifrån varje enskild sökandes studienivå. Eftersom studierna bedrivs på svenska är det viktigt att sökande som inte har svenska som modersmål först lägger en språklig grund genom att läsa svenska motsvarande SFI nivå C. Förutom dessa krav förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV