Allmän kurs med tewahedo-profil (Huddinge)

Sankt Ignatios erbjuder nu möjligheten att kombinera tewahedo-studier med de ämnen som ingår i Allmän kurs (grund) på folkhögskola. 

Kursen omfattar vanligtvis cirka två års studier.

Under det första året läser man två av de ämnen som ingår i Allmän kurs: Svenska som andraspråk, där det även ingår studier i samhällskunskap, samt matematik. Under det andra året tillkommer engelska.

Inom Tewahedo-profilen läser man under det första året Begena och körkortsteori. Under det andra året läser man Geeze och entrepenörsskap.

Eftersom kursen ges på svenska bör sökande ha läst SFI (D-nivå) innan de påbörjar studierna på Allmän kurs.

Sökande kallas till nivåtest i svenska, samt till intervju, för att avgöra deltagarens förutsättningar i relation till kursens krav.

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 2 år
Studietakt:

Deltid (50%) eller heltid (100%)

Studietider: Dagtid, eller dagtid med vissa helger, kvällar eller andra tillfällen
Undervisningstyp: Campus
Undervisningsspråk: svenska; deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med amarinja som modersmål.
Studieplats: Förrådsvägen 10, Huddinge
Nivå:

Grundnivå (SeQf nivå 2)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Det finns inga formella krav för inträde till grundnivå utan varje student bedöms för att kunna ges rätt utbildningsnivå. Eftersom kurserna i programmet undervisas på svenska bör sökande vars förstaspråk inte är svenska ha slutfört SFI nivå D. Sökande måste vara minst 18 år och officiellt registrerade i Sverige.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV