Allmän kurs – Personlig assistent

Kursens mål:att bli förberedd för studier på Allmän kurs på en yrkesförberedande eller högskoleförberedande nivå.

Ämneskurser:

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, med inriktning yrkessvenska för vård och omsorg

Samhällskunskap 1a1

Vård- och omsorgsarbete 1

Kost och hälsa 1 1

Lärande i arbete – avslutande praktik i fyra veckor

Förkunskaper: en kurs för dig som inte har avgångsbetyg från svensk grundskola eller har studier på en lägre nivå i ditt hemland

Kursstarter 2021:11 januari och 17 augusti

 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-2 år
Studietakt:

Deltid (50%) eller heltid (100%)

Undervisningsspråk: Svenska; deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med amarinja som modersmål.
Studieplats: Campus Huddinge
Nivå:

Yrkesförberedande (SeQf Level 4)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Svensk grundskola eller Allmän kurs grund på folkhögskola. Dessutom måste alla studenter vara minst 18 år gamla och officiellt registrerade i Sverige.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Heltidskurser på campus: 1200 kr per kurs/termin. Deltidskurser på campus (50%): 600 kr per kurs/termin.

SV