Allmän kurs – MR-profil

Kursens mål:att bli förberedd för studier på Allmän kurs på en yrkesförberedande eller högskoleförberedande nivå.

Ämneskurser:

Svenska 1, 2, 3 / Svenska som andraspråk 1, 2, 3

Samhällskunskap 1, 2, 3

Mattematik 1, 2

Engelska 5, 6

Historia 1a1

Naturkunskap 1a1

Religion 1

Förkunskaper: en kurs för dig som inte har avgångsbetyg från svensk grundskola eller har studier på en lägre nivå i ditt hemland

Kursstarter 2021:11 januari och 17 augusti

 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-3 år
Studietakt:

Full time (100%)

Undervisningsspråk: Svenska; deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med amarinja som modersmål.
Studieplats: Campus Huddinge
Nivå:

Högskoleförberedande (SeQf Level 4)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Svensk grundskola eller Allmän kurs grund på folkhögskola. Dessutom måste alla studenter vara minst 18 år gamla och officiellt registrerade i Sverige.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV