Allmän kurs – Jobbprofil

Kursens mål: är att förbereda sig för studier på yrkesvux – yrkesutbildningar inom komvux. Vi fokuserar framför allt på en ökad kunskap i svenska som andraspråk och hur det svenska samhället fungerar.

Ämneskurser:

Svenska 1/ svenska som andraspråk 1

Samhällskunskap 1a1

Matematik 1

Engelska 5 alt extra svenska

Förkunskaper: svensk grundskola eller allmän kurs grund

Kursstarter 2021: 17 augusti

Ansökningsperioden: Ansökningsperioden öppnar den 15 mars 2021.

Snabbfakta

Längd: 1 år
Studietakt:

Heltid (100%)

Undervisningsspråk: svenska; deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med arabiska som modersmål
Studieplats: Campus Södertälje
Nivå:

Yrkesförberedande

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Kravet för inträde till programmet är att ha slutfört Grundnivå (SeQf nivå 2) eller motsvarande utbildning. Dessutom måste alla studenter vara minst 18 år gamla och officiellt registrerade i Sverige.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV