Allmän kurs – Jobbprofil

Kursens mål: att bli förbereda för studier på yrkesvux – yrkesutbildningar inom komvux. Vi fokuserar framför allt på en ökad kunskap i svenska som andraspråk och hur det svenska samhället fungerar.

Ämneskurser:

Svenska 1/ svenska som andraspråk 1

Samhällskunskap 1a1

Matematik 1

Engelska 5 alt extra svenska

Förkunskaper: Svensk grundskola eller Allmän kurs grund

Kursstarter 2021: 17 augusti

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1 år
Studietakt:

Heltid (100%)

Undervisningsspråk: Svenska; deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med arabiska som modersmål
Studieplats: Campus Södertälje
Nivå:

Yrkesförberedande (SeQf Level 4)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Svensk grundskola eller Allmän kurs grund på folkhögskola. Dessutom måste alla studenter vara minst 18 år gamla och officiellt registrerade i Sverige.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV