Allmän kurs på gymnasial nivå (Södertälje)

The Gymnasium Level Program is designed to equip students
to enter the workplace or to progress to further professional training or to
higher education. Students study Swedish as a second language (SAS),
mathematics, English, Swedish society and history, science and religion. We
provide our students with skills that will not only increase their chances of
finding employment, but which will also enable them to play a full and active
part in society. The program usually takes between one and three years to
complete . 

In addition, our students have the opportunity to master
the driving test theory, to attend a fitness class and to study towards the
university entrance exam.

Kursstarter 2021: 11 januari och 17 augusti

 

PDF

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-3 år
Studietakt:

Heltid (100%)

Studietider: Dagtid
Undervisningsspråk: svenska; deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med arabiska som modersmål
Studieplats: Campus Södertälje
Nivå:

Gymnasienivå (SeQf nivå 4)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Kravet för inträde till programmet är att ha slutfört Grundnivå (SeQf nivå 2) eller motsvarande utbildning. Dessutom måste alla studenter vara minst 18 år gamla och officiellt registrerade i Sverige.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV