Allmän kurs – Grund, Huddinge

Nivå:är att förbereda sig för studier på Allmän kurs på en yrkesförberedande eller högskoleförberedande nivå. Vi fokuserar framför allt på en ökad kunskap i svenska som andraspråk på grundläggande nivå och hur det svenska samhället fungerar.

Ämneskurser:

Svenska grund/ svenska som andraspråk grund

Samhällskunskap grund

Matematik grund

Engelska grund

Förkunskaper: en kurs för dig som inte har avgångsbetyg från svensk grundskola eller har studier på en lägre nivå i ditt hemland

Kursstarter 2021:11 januari och 17 augusti

 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-6 år
Studietakt:

Deltid (50 %)

Undervisningsspråk: svenska; deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med amarinja som modersmål.
Studieplats: Campus Huddinge
Nivå:

Gymnasieförberedande

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Det finns inga formella krav för inträde till grundnivå utan varje student bedöms för att kunna ges rätt utbildningsnivå. Eftersom kurserna i programmet undervisas på svenska bör sökande vars förstaspråk inte är svenska ha slutfört SFI nivå D. Sökande måste vara minst 18 år och officiellt registrerade i Sverige.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är medborgare i Sverige eller annat EU-land och för personer med uppehållstillstånd i Sverige. Studenter måste vara registrerade som boende i Sverige. 

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Program på campus: 1200 kr per program/termin

SV