Allmän kurs – Grund (Huddinge)

Kursens mål:att bli förberedd för studier på Allmän kurs på en yrkesförberedande eller högskoleförberedande nivå.

Ämneskurser:

Svenska grund/ svenska som andraspråk grund

Samhällskunskap grund

Matematik grund

Engelska grund

Förkunskaper: en kurs för dig som inte har avgångsbetyg från svensk grundskola eller har studier på en lägre nivå i ditt hemland

Kursstarter 2021:11 januari och 17 augusti

 

Ansökningsformulär på:

Snabbfakta

Längd: 1-6 år
Studietakt:

Deltid (50 %)

Undervisningsspråk: Svenska; deltagarna har möjlighet att få språkstöd av lärare med amarinja som modersmål.
Studieplats: Campus Huddinge
Nivå:

Gymnasieförberedande (SeQf Level 2)

Arrangör: Sankt Ignatios folkhögskola
Krav:

Det finns inga formella behörighetskrav till Allmän grundkurs; en studieplan skapas utifrån varje enskild sökandes studienivå. Eftersom studierna bedrivs på svenska är det viktigt att sökande som inte har svenska som modersmål först lägger en språklig grund genom att läsa svenska motsvarande SFI nivå C. Förutom dessa krav förutsätts att den sökande är minst 18 år, är officiellt registrerad i Sverige och har fullgoda kunskaper i utbildningens språk.

Avgifter: Studier vid Sankt Ignatios folkhögskola är avgiftsfria för studenter som är folkbokförda i Sverige.

Serviceavgift: Studenter måste betala en serviceavgift. Deltid program på campus: 600 kr per program/termin

SV