Allmän kurs: Ansökningar till nästa år – nytt datum!

Ansökningstiden för kurser på Allmän kurs har förlängts till den 18 juni. Du kan ansöka genom att klicka här.

Du hittar mer information om kursern här

För mer information, vänligen kontakta: allmankurs@sanktignatios.org

Kurskatalogen för Allmän kurs på Sankt Ignatios Folkhögskola för skolåret med början augusti 2021 finns här.

Ansökningar som inkommer efter ansökningstiden godkänns inte.

SV