Studiemotiverande folkhögskolekurs (in Swedish)

En 13 veckor lång kurs för dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen och har  en pågående aktivitetsplan. Kursen syftar till att hjälpa dig komma ett steg närmare arbetsmarknaden eller fortsatta studier.

Kursen hålls i Huddinge och Södertälje, och drivs av Sankt Ignatios Folkhögskola i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Antagning sker löpande från och med den 2 november.

SMF-kursen är på heltid och innehåller:

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Arbetsmarknadskunskap
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Yrkesorientering
 • Grundläggande datorkunskap
 • Friskvårdsaktiviteter
 • Kost och hälsa
 • Hushållsekonomi
 • Studiebesök

Du söker till kursen via Arbetsförmedlingen. Prata med din handledare om du är intresserad!

PDF

Quick Facts

Length: 13 veckor
Study Pace:

Full-time

Language of Instruction: Swedish
Location: Campus Södertälje or Förrådsvägen 10, Huddinge
Organizer: Sankt Ignatios Folkhögskola
EN