Etableringskurs (in Swedish)

En 26 veckor lång kurs för dig som är inskriven hos Arbetsförmedlingen och har en pågående etableringsplan. Kursen syftar till att ge dig en bra grund som underlättar din etablering i samhället, och att hjälpa dig komma ett steg närmare arbetsmarknaden eller fortsatta studier.

Kursen hålls i Huddinge och drivs av Sankt Ignatios Folkhögskola i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Antagning sker löpande från och med den 2 november.

Etableringskursen är på heltid och innehåller:

  • Kommunikations- och språkträning
  • Arbetsmarknadskunskap
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Yrkesorientering
  • Grundläggande datorkunskap
  • Friskvårdsaktiviteter
  • Kost och hälsa
  • Hushållsekonomi
  • Studiebesök

Du söker till kursen via Arbetsförmedlingen. Prata med din handledare om du är intresserad!

PDF

Quick Facts

Length: 26 veckor
Study Pace:

Full-time

Language of Instruction: Swedish
Location: Förrådsvägen 10, Huddinge
Organizer: Sankt Ignatios Folkhögskola
EN