Hem Program & Kurser Yrkesförberedande program Östkyrkliga studier Tewahedoprogram Distanskurser Allmänna ämnen Antagning Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Yrkesförberedande program

Pastoralt program för vigning till diakon

Pastoralt program för vigning till diakon

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: College

Längd: 2 år

Studietakt: Helfart (100%)

Ett tvåårigt program som tränar kandidater i att omsätta evangeliet till praktisk tjänst, och förbereder dem för diakonvigning i den ortodoxa kyrkan. Studierna leder till en diplomexamen i diakonalt arbete.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Pastoralt program för vigning till präst

Pastoralt program för vigning till präst

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: College & Högskola

Längd: 4 år

Studietakt: Helfart (100%)

Ett fyraårigt program som förmedlar gedigna teologiska kunskaper och ger kandidater förutsättningarna att bilda sig en trygg identitet som andlig och kommunikativ ledare. Studierna leder till en kandidatexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier samt en yrkesexamen i pastoralt arbete.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Ansökningsperiod: 15 Januari - 15 Februari.

Pedagogiskt program - Församlingsassistent

Pedagogiskt program - Församlingsassistent

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: College

Längd: 2 år

Studietakt: Helfart (100%)

Ett tvåårigt program som förmedlar en bred teologisk bas och rustar studenter att föra vidare sina kunskaper till andra. Studierna leder till en diplomexamen som församlingsassistent (Reader / Maqryono).

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Pedagogiskt program - Församlingspedagog

Pedagogiskt program - Församlingspedagog

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: College & Högskola

Längd: 6 år

Studietakt: Helfart (100%)

Ett sexårigt program som formedlar en djup, intuitiv förståelse av ortodox tro och lära, och förbereder studenter för en yrkesroll som lärare och teolog inom den ortodoxa kyrkan. Studierna leder till en masterexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier samt en yrkesexamen som församlingspedagog (Paidagogos / Malfono / Malfonitho / Marigeta).

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Ansökningsperiod: 15 Januari - 15 Februari.

Östkyrkliga studier

Kandidatprogram i östkyrkliga studier

Kandidatprogram i östkyrkliga studier

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: Högskola

Längd: 3 år

Studietakt: Helfart (100%)

Ett treårigt kandidatprogram som ger studenter gedigna kunskaper om de ortodoxa kyrkorna och representerar ett första steg in i det vetenskapliga samtalet som utgör fältet östkyrkliga studier.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Masterprogram i östkyrkliga studier

Masterprogram i östkyrkliga studier

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: Högskola

Längd: 2 år

Studietakt: Helfart (100%)

Ett tvåårigt masterprogram där studenter får en fördjupad förståelse inom fältet östkyrkliga studier och lär sig kommunicera på en avancerad nivå i det vetenskapliga samtalet.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Forskningsprogram i östkyrkliga studier

Forskningsprogram i östkyrkliga studier

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: Högskola

Längd: 4 år (helfart) eller 8 år (halvfart)

Studietakt: Helfart (100%) eller halvfart (50%)

Ett fyraårigt forskningsprogram där doktorander bygger vidare på den kompetens de bär med sig från avancerad nivå, lär sig att självständigt bedriva forskning, samt att förmedla och publicera sin forskning såväl i forskarsamhället som i populärvetenskapliga sammanhang.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Tewahedoprogram

Pastoralt program för vigning till missionspräst i Tewahedokyrkan

Pastoralt program för vigning till missionspräst i Tewahedokyrkan

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: College

Längd: 2 år

Studietakt: Helfart (100%)

Ett tvåårigt program som förbereder kandidater för vigning som missionspräster i Tewahedo kyrkan. Studierna leder till en diplomexamen i pastoralt arbete.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Introduktion till zema för blivande debteras

Introduktion till zema för blivande debteras

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: College

Längd: 2 år

Studietakt: Helfart (100%)

Ett tvåårigt program som förbereder studenter för tjänst som debteras i Tewahedo kyrkan. Studierna leder till en diplomexamen som debtera.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Distanskurser

Trons källor i historia och nutid

Trons källor i historia och nutid

Nästkommande kursmoduler: Med start 20 Augusti - Kyrkohistoria, Patristik, Liturgik.

Utbildningsform: Folkhögskola

Längd: En termin per modul. 2,5 år för alla moduler.

Studietakt: Halvfart (50%)

En modulär distanskurs som behandlar trons fyra källor samt kyrkohistoria. Varje modul löper över en termin och kan läsas enskilt, eller tillsammans i valfri ordning. Totalt innehåller kursen fem moduler: Kyrkohistoria, De apostoliska skrifterna, Patristik, Ecklesiologi, och Liturgik.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod öppen

Denna kurs är alltid öppen för ansökningar. Din ansökan måste nå oss senast en vecka innan den aktuella kursmodulen startar.

Ansök via ansökningsblankett (PDF).

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Ikonmåleri

Ikonmåleri

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: Folkhögskola

Längd: 1 år

Studietakt: Halvfart (50%)

En grundläggande ettårig kurs i ikonmålning för den som vill lära sig mer om ikonen och utveckla sina färdigheter i att måla eller skriva en ikon. Kursen består av teoretiska moment på distans, samt obligatoriska träffar i Södertälje för praktiska moment.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Bysantinsk kyrkomusik

Bysantinsk kyrkomusik

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: Folkhögskola

Längd: 1 år

Studietakt: Halvfart (50%)

En ettårig utforskning av den Bysantinska kyrkomusikens teori och praktik. Kursen kombinerar distansstudier med studieträffar på klostret i Örkelljunga där den serbisk-ortodoxa biskopen, Biskop Dositej av Skandinavien och Storbritanien bor.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Kvalificerad scoutledarutbildning

Kvalificerad scoutledarutbildning

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: Folkhögskola

Längd: 1 år

Studietakt: Halvfart (50%)

En ettårig kurs som erbjuder ledarskapsträning för ungdomar som vill engagera sig som ledare i scouterna.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Söndagsskola och ungdomsledarutbildning

Söndagsskola och ungdomsledarutbildning

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: Folkhögskola

Längd: 1 år

Studietakt: Halvfart (50%)

En ettårig introduktion i söndagsskolans historia och metodik som behandlar barnets utveckling, användbart undervisningsmaterial, och pedagogiska modeller för yngre vuxna. Vi erbjuder två inriktningar i denna kurs, en baserad på den koptiska traditionen, och en baserad på den syrisk-ortodoxa traditionen.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Introduktion till den serbisk-ortodoxa kyrkans historia och spiritualitet

Introduktion till den serbisk-ortodoxa kyrkans historia och spiritualitet

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: Folkhögskola

Längd: 1 år

Studietakt: Halvfart (50%)

En ettårig introduktion i den serbisk-ortodoxa kyrkans historia och spiritualitet.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Introduktion till den koptiska kyrkans teologi och tradition (på arabiska)

Introduktion till den koptiska kyrkans teologi och tradition (på arabiska)

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: Folkhögskola

Längd: 2 år

Studietakt: Halvfart (50%)

En tvåårig introduktion i den koptiska kyrkans teologi och tradition.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Introduktion till den bysantinska kyrkans teologi och tradition (på arabiska)

Introduktion till den bysantinska kyrkans teologi och tradition (på arabiska)

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: Folkhögskola

Längd: 2 år

Studietakt: Halvfart (50%)

En tvåårig introduktion i den bysantinska kyrkans teologi och tradition.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Introduktion till tewahedokyrkans teologi och tradition (på amarinja)

Introduktion till tewahedokyrkans teologi och tradition (på amarinja)

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: Folkhögskola

Längd: 1 år

Studietakt: Halvfart (50%)

En ettårig introduktion i tewahedokyrkans teologi och tradition.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Standardarabiska (fuṣḥá)

Standardarabiska (fuṣḥá)

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: Folkhögskola

Längd: 1 år

Studietakt: Halvfart (50%)

En grundläggande ettårig kurs i läs- och skrivfärdighet i standardarabiska (fuṣḥá), för de som som talar en arabisk dialekt, samt introduktion till liturgiska texter på arabiska.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Kyrkans administration (på tigrinja)

Kyrkans administration (på tigrinja)

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: Folkhögskola

Längd: 1 år

Studietakt: Halvfart (50%)

En ettårig kurs som behandlar hur kyrkan organiseras utifrån kyrkorättens källor. Kursen förmedlar också kunskap inom kommunikation, administration och ekonomi, samt ledarskap och befattningar inom kyrkan.

Sökande inom Sverige eller annat EU-land:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför EU:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför EU.

Allmänna ämnen

Allmän kurs

Allmän kurs

Nästa kursstart: HT 2019

Utbildningsform: Folkhögskola

Längd: 1-4 år

Studietakt: Helfart (100%)

En kurs på ett till fyra år som motsvarar grundskole- eller gymnasieutbildning och ger grundläggande behörighet för högre studier.

Sökande inom Sverige:

Ansökningsperiod: 15 Mars - 15 April.

Sökande utanför Sverige:

Denna kurs är inte öppen för sökande utanför Sverige.