Hem Program & Kurser Ansök Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Program och kursutbud

Sankt Ignatios erbjuder flera möjligheter till östkyrkliga studier på olika nivåer, både för dem som är intresserade av att bli präst, församlingspedagog och för andra som är intresserade av en akademisk karriär eller som vill studera för eget intresse.

Vi erbjuder också studier i språk och allmänna ämnen, som en förberedelse för fortsatta studier eller arbete.

Teologi

Ett år för kyrkan - Introduktionsår till ortodox teologi och tradition

Ett formativt år av studier och gemenskap som ger studerande möjlighet till personlig mognad och fördjupning i sin identitet som kristen. Kursen lägger en gedigen grund i ortodox tro och lära, introducerar studerande till kyrkans liturgiska språk, och rustar dem att kritiskt möta trons källor.

Introduktionsår till serbisk-ortodoxa kyrkans teologi och tradition

Kursen kan läsas som en del av de pastorala programmen med inriktning mot att bli diakon/präst i den Serbisk-ortodoxa kyrkan. Kursen ges i samarbete med det serbisk-ortodoxa stiftet i Storbritannien och Skandinavien och är förlagd till Örkelljunga i Skåne.

Kyrkospråk - Intensivkurs i Jerusalem

Börja hösten med sex veckor i det heliga landet. Denna kurs ger möjlighet att studera kthobonoyo eller arabiska under sex veckor i Jerusalem mellan den 20 augusti och 30 september 2018.

Pastoralt program för vigning till diakon

Ett tvåårigt program som förberedelse inför diakonvigning i ortodox kyrka.

Pastoralt program för vigning till präst

Ett fyraårigt program som förberedelse inför vigning till präst i ortodox kyrka. Studierna leder till en kandidatexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier samt en pastoral examen.

Pedagogiskt program - Församlingsassistent (Reader / Maqryono)

Ett tvåårigt program på folkhögskola som förbereder dig för att arbeta som lärare i ortodox kyrka. Programmet innhåller såväl ledarträning och pedagogik som studier av ortodox teologi och tradition.

Pedagogiskt program - Församlingspedagog (Paidagogos / Malfono / Marigeta)

Ett sexårigt program som formedlar en djup, intuitiv förståelse av Ortodox tro och lära, och förbereder dig för att tjäna som lärare inom kyrkan. Studierna leder till en Masterexamen i teologi och pedagogik samt en församlingspedagogexamen (Paidagogos / Malfono / Marigeta).

Kandidatexamen i Östkyrkliga studier

Mer information kommer inom kort.

Masterexamen i Östkyrkliga studier

Mer information kommer inom kort.

Forskningsprogram

Mer information kommer inom kort.

Trons källor i historia och nutid - Seminariekurser på distans

Läses på halvfart över 2 år. År 1 startar hösten 2017, men det går att påbörja studierna inför varje ny delkurs och läsa dem i given ordning.

Kursen består av följande delkurser:

  • Kyrkohistoria, 4/9-22/12
  • Ecklesiologi, 13/11-9/3
  • Liturgik, 12/3-29/6
  • Apostoliska skrifterna, 2/1-20/4
  • Patristik 1, 23/4-29/6

Inga särskilda förkunskaper krävs. Den mesta av litteraturen är på engelska och studierna kan bedrivas på svenska eller engelska.

Kursen är en folkhögskolekurs och delaktighet är en förutsättning för att klara av kursen och för att kunna få ett intyg att kursen är avklarad. Detta innebär att alla uppgifter och läsningar som anges under kursens gång måste genomföras och redovisas enligt föreskriven form.

Sista anmälningsdag är en vecka innan respektive delkurs startar.

Söndagsskola och ungdomsledare

Mer information kommer inom kort.

Bysantinsk kyrkomusik

Mer information kommer inom kort.

Tergum bet (Tigrinja)

Mer information kommer inom kort.

Arba Ayun (Arabiska)

Mer information kommer inom kort.

Språk

Intensivkurs i svenska på grundnivå

Läs 3-4 pass svenska per dag under en termin. Kursen innehåller även samhällskunskap och grundläggande datorkunskap, och riktar sig till personer som behärskar engelska.

Intensivkurs i engelska på grundnivå

Läs 3-4 pass engelska per dag under en termin. Kursen innehåller även samhällskunskap och svenska som andraspråk.

Intensivkurs i engelska på grundnivå - Kvällskurs

Läs engelska 3 pass per kväll, två gånger i veckan under en termin.

Intensivkurs i engelska på avancerad nivå - Kvällskurs

Läs engelska 3 timmar per kväll, två gånger i veckan under en termin.

Klassisk skriftlig arabiska

Mer information kommer inom kort.

Allmänna ämnen

Förberedande kurs på grundnivå

Mer information kommer inom kort.

Allmän kurs

Allmän kurs är för dig som saknar gymnasiebehörighet och vill lära dig svenska och andra grundläggande ämnen för att kunna gå vidare till gymnasium och högre utbildningar.

Vårdbiträdesprogram

Mer information kommer inom kort.