Hem Program & Kurser Ansök Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Program och kursutbud

Sankt Ignatios erbjuder flera möjligheter till östkyrkliga studier på olika nivåer, både för dem som är intresserade av att bli präst, församlingspedagog och för andra som är intresserade av en akademisk karriär eller som vill studera för eget intresse. Vi har också ett program för studier av allmänna ämnen, som en förberedelse för fortsatta studier eller arbete.

Ansökningsperioden för personer från Sverige och övriga EU-länder öppnar 15 Mars och stänger 18 April.
Personer från länder utanför EU bör ansöka omgående.

Ett år för kyrkan - Introduktionsår till ortodox teologi och tradition

En ettårig kurs för dig som tillhör någon ortodox kyrka och vill fördjupa dig i din identitet som kristen, men också för dig som är nyfiken på den östkyrkliga traditionen av andra anledningar.

Studierna sker på folkhögskolan och efter avslutad kurs får du ett intyg. Du har också möjlighet att avlägga en kyrklig examen för ett diplom vilket ger dig möjlighet att fortsätta direkt på år två av något av våra längre program.

Detaljerad kursinformation (PDF)

Pastoralt program

Ett fyraårigt program som förberedelse inför prästvigning i ortodox kyrka. Programmet består av akademiska studier och mer praktiskt inriktade kurser på folkhögskolan.

Studierna leder till en kandidatexamen i teologi med inriktning östkyrkliga studier samt en pastoral examen.

Detaljerad programinformation (PDF)

Församlingspedagogiskt program (Malfono/Marigeta)

Ett sexårigt program som ger dig goda kunskaper inom östkyrklig teologi och tradition och förbereder dig för att tjäna som lärare inom kyrkan. Programmet består av akademiska studier men också praktiskt inriktade kurser på folkhögskola med inriktning på pedagogik.

Studierna leder till en Masterexamen i teologi och pedagogik samt en församlingspedagogexamen/malfono/marigeta.

Detaljerad programinformation (PDF)

Trons källor i historia och nutid - Seminariekurser på distans

Läses på halvfart över 2 år. År 1 startar hösten 2017, men det går att påbörja studierna inför varje ny delkurs och läsa dem i given ordning.

Kursen består av följande delkurser:

  • Kyrkohistoria, 4/9-22/12
  • Ecklesiologi, 13/11-9/3
  • Liturgik, 12/3-29/6
  • Apostoliska skrifterna, 2/1-20/4
  • Patristik 1, 23/4-29/6

Inga särskilda förkunskaper krävs. Den mesta av litteraturen är på engelska och studierna kan bedrivas på svenska eller engelska.

Kursen är en folkhögskolekurs och delaktighet är en förutsättning för att klara av kursen och för att kunna få ett intyg att kursen är avklarad. Detta innebär att alla uppgifter och läsningar som anges under kursens gång måste genomföras och redovisas enligt föreskriven form.

Sista anmälningsdag är en vecka innan respektive delkurs startar.

Förberedande kurser i teologi

Vi erbjuder också flera förberedande teologiska kurser med olika inriktning och på olika språk, som arabiska, tigrinja och svenska. Dessa sker ofta i en kombination av föreläsningar lokalt och studier och samtal på webben.

Mejla oss för information om aktuella kurser.

Allmän kurs

Allmän kurs är för dig som saknar gymnasiebehörighet och vill lära dig svenska och andra grundläggande ämnen för att kunna gå vidare till gymnasium och högre utbildningar. Kursen ges i Hovsjö, Södertälje.

Detaljerad kursinformation (PDF)