Hem Program & Kurser Ansök Om oss
Religion, Fred och Demokrati genom Utbildning och Lärande

Öppen inbjudan till Sankt Ignatios Akademiska Högtid

Vi vill härmed framföra en öppen inbjudan till Sankt Ignatios Akademiska Högtid 2017. Under denna två dagar långa högtid kommer den högaktade professor Samuel Rubenson att installeras som professor i Östkyrkliga Studier vid Teologiska Högskolan Stockholm samt tas emot på Sankt Ignatios. 2017's avgångsstudenter kommer att promoveras av våra biskopar och vår nyligen installerade professor. Slutligen kommer vi att hålla prisceremonin för Sankt Ignatios Orden.

Vi kommer även att hålla 3 öppna föreläsningar:

"The Role of St Habib Girgis in the Renaissance of the Coptic Church", av Biskop Dr Suriel av Melbourne.

"The Past is in Front of Us: On History, Time and Eternity", av professor Samuel Rubenson.

"Eastern Christian Studies Today and Tomorrow", av professor Samuel Rubenson.

Anmäl dig här. Det är inte obligatoriskt att anmäla sig, men om du planerar att närvara så uppskattar vi om du anmäler dig så att vi kan ordna tillräckligt med sittplatser åt alla. Eventuella förfrågningar kan skickas till info@sanktignatios.org.

Datum

22-23 September, 2017

Plats

Dag 1: Teologiska Högskolan Stockholm, Åkeshovsvägen 29, Bromma

Dag 2: Sankt Ignatios, Mälaregatan 4, Södertälje

Språk

Engelska

Program - Dag 1

Fredagen den 22'a September

Teologiska Högskolan Stockholm, Åkeshovsvägen 29, Bromma

10:00 - 12:00

Installationsceremoni och föreläsning
Professor Samuel Rubenson kommer att installeras som professor i Östkyrkliga Studier vid Teologiska Högskolan Stockholm, samt hålla en föreläsning titulerad "The Past is in Front of Us: On History, Time and Eternity".

Program - Dag 2

Lördagen den 23'e September

Sankt Ignatios, Mälaregatan 4, Södertälje

Under dagen kommer information om den nya professorn, ordensmottagaren, Sankt Ignatios, och Teologiska Högskolan Stockholm finnas tillgängligt. Det kommer också finnas möjligheter att prata med lärarna och rektorerna.

10:00 - 12:15

Mottagning och föreläsning
Professor Samuel Rubenson kommer att tas emot på Sankt Ignatios samt hålla en föreläsning titulerad "Eastern Christian Studies Today and Tomorrow".

14:00 - 14:30

Promoveringsceremoni
2017's avgångsstudenter kommer att promoveras av våra biskopar och vår nyligen installerade professor.

14:30 - 16:00

Sankt Ignatios ordens prisceremoni
Hans högvördighet Suriel kommer att ta emot Sankt Ignatios Orden samt hålla en föreläsning titulerad "The Role of St Habib Girgis in the Renaissance of the Coptic Church".